Home » Istoric

Istoric

Anul 1994 se constituie ca un punct de referinţă pentru învăţământul preuniversitar sibian, întrucât el reprezintă momentul de origine al instituţiei noastre, cunoscute astăzi atât în ţară, cât şi în afara acesteia sub numele de Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. Din punct de vedere cronologic, el este cea mai nouă unitate şcolară din judeţul Sibiu, fapt ce reprezintă pentru cei care îl animă şi îi dau viaţă (deopotrivă echipa managerială, profesorală şi – nici pe departe în ultimul rând – elevii) un avantaj şi o provocare.

Avantaj deoarece, apărut după revoluţia din decembrie 1989, liceul nostru a fost ab origo (de la origine) conceput în conformitate cu noul ideal educaţional, cu noile programe curriculare şi cu metodele moderne de structurare a traiectului didactic – demers ce reprezintă practic însăşi raţiunea de a fi a instituţiei. Din aceasta perspectivă se poate afirma că liceul nostru s-a născut modern, acest spirit devenind o constantă intrinsecă, identificabilă in toate dimensiunile procesului instructiv-educativ.

Provocare deoarece liceul nostru trebuie să compenseze permanent absenţa unei tradiţii (în sensul cel mai tradiţional cu putinţă) şi să se alinieze standardelor de performanţă ale timpului său. Din punct de vedere axiologic (valoric), această lipsă este însă numai una aparentă, întrucât tradiţia noastră este in the making, ea constituindu-se paralel cu însăşi evoluţia şi performanţele înregistrate la nivel intra şi interinstituţional.


Fiind un liceu tânăr, este firesc ca aceasta să-şi găsească un corespondent în starea de spirit (şi chiar în vârsta) a întregului ansamblu profesoral, ceea ce conferă o atmosferă de lucru la clasă destinsă, flexibilă, însă totodată eficientă şi profesională.


Una dintre trăsăturile definitorii ale liceului nostru a constituit-o încă din primele momente ale existenței sale capacitatea adaptării şi consolidării din mers. Pentru a o schiţa, este necesară o actualizare sumară a momentelor sale constitutive:

septembrie 1994 – instituţia îşi începe activitatea sub denumirea de Şcoala Generala nr. 14, satisfăcând la acea data dezideratele ciclurilor primar şi gimnazial ale învăţământului în limba română. Totodată, ia fiinţă învăţământul în limba germană la nivelul claselor I-IV, acest fapt vădind preocuparea instituţiei pentru prezervarea şi dezvoltarea etosului sibian, oraş cu puternică tradiţie germană. Se impune faptul că, la acea dată, baza materială a instituţiei nu era finalizată, recepţia clădirii realizându-se parţial, iar sala de sport aflându-se în stadiul de fundaţie.

septembrie 1995 – reprezintă o „schimbare la faţă” a instituţiei: Şcoala Generală nr. 14 de atunci devine Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, prin realizarea planului de şcolarizare pentru clasa a IX-a. Proaspătul liceu îşi asumă atât o filieră reală, cât şi una umană, propunând o ofertă generoasă în acord cu dezideratele unei şcoli moderne, permiţând elevului să aleagă un traseu formativ/informativ în concordanţă cu aptitudinile şi interesele acestuia.

1996-1997 – liceul este evaluat la nivelul judeţului Sibiu ca unitate şcolară cu cea mai modernă bază materială, la acea data construcţia scolii şi sala de sport fiind finalizate. Aceasta din urmă a fost dublată de o bază sportivă în aer liber (distinctă de curtea şcolii) constituită din două terenuri de handbal, patru de baschet, două terenuri de tenis şi două de volei.

1998-1999 – se înfiinţează prima clasă a-V-a cu predare exclusivă în limba germană.

1999-2000 – ia naştere prima clasă a IX-a cu limba de predare germană, profil uman, secţia filologie. Se poate observa cum învăţământul în limba germană a cunoscut o adevărată eflorescenţă, el extinzându-se de la ciclul primar (1994) la cel gimnazial şi ulterior la cel liceal. Deşi părea a-şi fi epuizat extinderea curriculară, în anul 2000, liceul îşi dezvoltă o nouă filieră: pe lângă cea teoretică se materializează cea vocaţională cu profil sportiv.

2000-2001 – filiera vocaţională este desăvârşită prin profilul teatru, eveniment ce încheie spectaculoasa aventură a dezvoltării liceului nostru.

2011-2012 – se înfinţează clasa a IX-a de ştiinţe ale naturii.